Polatlı nüfusu 2021 yılına göre 127.526.

Bu nüfus, 63.738 erkek ve 63.788 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,98 erkek, %50,02 kadındır.