ENCÜMENLER
Mürsel YILDIZKAYA
Başkan
Birol GÖKÇE
Meclis Üyesi
Giray TEMURER
Meclis Üyesi
Bülent KİRİNÇ
Meclis Üyesi
Tayfun HARMAN
Başkan Yardımcısı
Hasan LİMAN
Mali Hizmetler Müdürü
Eyüp ÖZ
Yazı İşleri Müdürü