Polatlı Zafer Mahallesi Cami ve Park Alanına Ait UİPD.

İLAN

POLATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Polatlı(Ankara) Zafer Mahallesi Cami ve Park Alanına Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında, Polatlı Belediye Meclisinin 06.02.2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih ve 1628 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Belediyemiz ilan panosunda ve internet sayfasında 18.03.2024- 16.04.2024 tarihleri arasında 30(otuz) gün süre ile askı ilanına çıkartılacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.